Parking in the city: take it or share it?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-15
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Middelgrote steden in Nederland staan steeds meer onder druk door een groeiende bevolking, een toenemend woningtekort en beperkte ruimte. Deelmobiliteit wordt door gemeenten gezien als een oplossing voor de problemen omtrent verdichting. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin deelmobiliteit wordt beïnvloed door parkeerbeleid in middelgrote steden in Nederland. Dit is onderzocht aan de hand van meerdere middelgrote steden in Nederland in een bureauonderzoek en meervoudige casusonderzoek. Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het parkeerbeleid van middelgrote steden in Nederland wel degelijk invloed kan hebben op de rol van deelmobiliteit in de stad. Allereerst heeft het parkeerbeleid invloed op het vestigingsklimaat voor deelmobiliteit. Ten tweede kan worden geconcludeerd dat parkeerbeleid een direct effect heeft op de mogelijkheid voor aanbieders van deelmobiliteit om wel of niet deelmobiliteit in een stad aan te bieden. Tot slot heeft het aanwijzen van vaste locaties voor deelvoertuigen door gemeenten grote invloed op de aanwezigheid en het gebruik van deelmobiliteit. Op basis hiervan is onderzocht met welke aspecten de gemeente Arnhem rekening moet houden bij het opnemen van deelmobiliteit in het parkeerbeleid om de beleidsdoelen te bereiken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen