'Ongehoorseamheijt en boosaardigheijt'. Het provinciale verbeterhuis in Arnhem (1711-1804).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de achttiende eeuw vonden er grote ontwikkelingen plaats op het gebied van disciplinering in de samenleving. Er ontstonden tuchthuizen waarin criminelen aan het werk werden gesteld om hun een kans te geven hun leven te beteren. Daarnaast werden er voor de rijkere burger verbeterhuizen opgericht waarin zij de zwarte schapen van hun familie konden laten onderbrengen. Bijvoorbeeld een agressieve vader die het geld van de familie over de balk smeet of een dochter die zich onkuis gedroeg werden in verbeterhuizen opgesloten. Dit bachelorwerkstuk richtte zich op de mate waarin en op welke manier disciplinering werd toegepast in het provinciale verbeterhuis in Arnhem door verschillende casestudies te behandelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation