"Vervoersarmoede op het Brabantse platteland: Een verkennend onderzoek naar de verschillen tussen de reële vervoersarmoede en de ervaren vervoersarmoede. "

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De dorpen op het platteland in Nederland zijn veranderd. Jongeren vertrekken van het platteland naar de stad en het aandeel ouderen blijft toenemen. Tevens verandert het dorp fysiek. Een gevolg van deze veranderingen is dat tegenwoordig dorpsbewoners zijn aangewezen op hun automobiliteit en het openbaar vervoer om de voorzieningen te bereiken in steden of grotere plaatsen. Echter, niet alle dorpsbewoners beschikken over een auto. Deze bewoners hebben te kampen met een laag inkomen, zijn mindervaliden of beperkt door de leeftijd waardoor zij minder mobiel zijn. Deze kwetsbare bewoners hebben een grotere kans vervoersarmoede te ervaren dan andere bewonersgroepen. Op basis van wat er bekend is in de wetenschap met betrekking tot vervoersarmoede is het doel van dit onderzoek vastgesteld. Het doel is inzicht krijgen in de gevolgen van ruimtelijke veranderingen en het dalende vervoersaanbod op de objectieve- en de ervaren vervoersarmoede in het landelijke gebied. Waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de verschillen tussen de reële waarnemingen versus de praktische ervaringen in de drie casusbuurten in Uden: Flatwijk, Bogerd-Vijfhuis en Hoevenseveld. De “praktische ervaringen” zijn ‘hoe men het vervoersaanbod in de regio ervaart’. Deze praktische ervaringen komen voort uit de afgenomen enquêtes onder de kwetsbare groep. De ‘reële waarneming’ zijn de feitelijke veranderingen van het vervoersaanbod op basis van data. De reële waarneming belicht specifiek de veranderingen die buslijnen en busdienstregeling hebben doorgemaakt en of deze veranderingen effect hebben gehad op de bereikbaarheid voor de kwetsbare groep.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen