Objectieve en Subjectieve Beleving van Gedragsverandering bij Kinderen na Fasetherapie

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar gedragsveranderingen na het volgen van Fasetherapie. Er hebben zestien kinderen, die Fasetherapie ontvangen hebben, deelgenomen. Het gedrag van de kinderen werd voorafgaande aan de Fasetherapie gemeten met behulp van een vragenlijst (SDQ – Strenghts and Difficulties Questionnaire) en vergeleken met de nameting op dezelfde vragenlijst. De gedragsschalen die gemeten werden met de SDQ waren hyperactiviteit, emotionele symptomen, conduct problemen, problemen met leeftijdsgenoten en pro-sociaal gedrag. Voorafgaande aan de therapie hadden de kinderen gemiddeld een klinische totaalscore op de SDQ. Deze score is significant afgenomen op de nameting. Opvallend was ook de significante afname op de gedragsschaal hyperactiviteit en de significante toename op de gedragsschaal pro-sociaal gedrag. Bij drie ouders is een interview afgenomen over hun beleving van gedragsveranderingen en Fasetherapie. Hieruit kwam naar voren dat problemen rondom zelfzorg, woede en agressie zijn afgenomen. Tevens hebben de ouders en de kinderen meer toegang tot de emoties van het kind. Ondanks het kleine aantal deelnemers heeft huidig these-onderzoek inzicht gegeven in de gedragsveranderingen na het volgen van Fasetherapie. Deze inzichten kunnen bijdragen aan de evidentie voor Fasetherapie en dienen als informatie voor ouders. Indicaties voor vervolgonderzoek zijn gegeven.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme