Mediforen: de bijdrage van visuele metaforen in gezondheidscommunicatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Patiënten met arterieel perifeer vaatlijden hebben vaker een lage mate van gezondheidsgeletterdheid. Daarom is er gekeken of visuele metaforen het begrip en daarmee gezamenlijke besluitvorming kunnen optimaliseren. Er zijn twee co-creatiesessies gehouden met patiënten, zorgverleners en illustratoren. De gesprekken zijn thematisch geanalyseerd. Er is gekeken naar de uitleg van vaatlijden, welke metaforen ze al gebruiken en het verschil ervan tussen patiënten en zorgverleners. Hiermee is geprobeerd te achterhalen welk brondomein het meest geschikt is voor een vaatlijdenmetafoor. Drie metaforen kwamen naar voren: boommetafoor, waterleidingmetafoor en file-op-de-weg-metafoor. Bovendien kwam naar voren dat zowel patiënten als zorgverleners visuele ondersteuning wenselijk vinden. Visuele metafoorbehoefte is afhankelijk van de gezondheidsgeletterdheid van de patiënt. De resultaten impliceren dat maatwerk nodig is en de zorgverlener metafoorgebruik moet inschatten. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat visuele metaforen het begrip van de patiënt kunnen verbeteren, waardoor gezamenlijke besluitvorming kan verbeteren in een medisch consult.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren