De indruk die huisartsen hebben van mondigheid onder jonge patiënten. Een kwalitatief explorerend onderzoek vanuit het perspectief van de huisarts naar de mondigheid van jonge patiënten in relatie met de huisarts.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-01-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt meer inzicht gegeven in de arts-patiëntrelatie tussen de huisarts en twee leeftijdsgroepen jongeren, de bepaalde vorm(en) van mondigheid van de twee leeftijdsgroepen jonge huisartspatiënten bij de huisarts en de samenhang tussen de relatie en mondigheid. De mondigheid is onderzocht aan de hand van het mondigheidsmodel, uitgebreid met participatie. Om de arts-patiëntrelatie te onderzoeken is er een verschil gemaakt tussen de kenmerken van een arts-patiëntrelatie (Ten Have et al, 2003) en de interactie tussen de arts en de patiënt (Van Rijen & Van der Kraan, 2004). Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het perspectief van de huisarts. Er zijn totaal elf interviews afgenomen onder huisartsen. Deze interviews zijn gecategoriseerd en geanalyseerd. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat de tweede leeftijdsgroep meer actieve communicatie en meer participatie vertonen da! n de jong eren in de eerst leeftijdsgroep. De verschijningsvorm eisend gedrag komt, voor beide groepen jongeren, zelden voor in de praktijk. De interactie tussen huisarts en de twee groepen worden door de participanten via verschillende modellen weergegeven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de interactie tijdens een medisch consult samenhangt met de mondigheid van de patiënt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren