Afwijking van de norm, maar wel een positief effect?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-01-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit verschillende onderzoeken naar het gebruik van accenten in commercials blijkt dat accenten, zowel buitenlands als regionaal, een positief effect kunnen hebben op campagnes. Ook wijzen deze onderzoeken uit dat de ene keer een bepaald accent wel, en de andere keer niet goed werkt. Sociolinguïstische onderzoeken staan hier echter lijnrecht tegenover en stellen dat elk accent een uniek, gegeneraliseerd en vaststaand waardeoordeel heeft, ongeacht de achtergrond van de beoordelaar. De vraag is of mensen in het dagelijks leven accenten anders beoordelen dan in commerciële settingen, zoals een radiocommercial. In een 2 (persuasief/informatief) x 3 (Gronings, Maastrichts, Amsterdams) betweensubjects design beoordeelden 185 proefpersonen geluidsfragmenten over regionale producten. Resultaten toonden aan dat proefpersonen uit de informatieve setting de accenten anders lijken te beoordelen dan proefpersonen in de persuasieve setting. De gevonden resultaten zijn echter te klein om harde conclusies aan te verbinden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren