Agendering : Zet radon op de agenda!

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt de theorie van agendavorming volgens het barrièremodel toegepast op het agenderingsproces van het gezondheidsrisico bij de blootstelling aan radon in Nederland. Het doel van dit onderzoek is te verklaren waarom in Nederland het gezondheidsrisico door de blootstelling aan radon niet tot agendavorming leidt waarbij het beleid het risico afdoende oplost volgens Nederlands risicobeleid, door een casestudy uit te voeren waardoor inzicht wordt verkregen in de achtergrond, de oorzaken en de samenhang van de blokkering. Deze doelstelling wordt bereikt door een casestudy uit te voeren waardoor inzicht verkregen wordt in de achtergrond, de oorzaken en de samenhang van de blokkering. Hierbij staat centraal de vraag wat de barrières zijn waardoor het gezondheidsrisico, voortkomend door de blootstelling aan radon, niet tot agendavorming leidt waarbij het beleid het risico afdoende oplost en wat is/ zijn hiervoor de verklaring(en). In de deelvragen van deze scriptie wordt onderzocht hoe een onderwerp op de agenda komt en hoe en wanneer barrières overwonnen worden. Ook wordt gekeken naar de historie, de besluitvorming omtrent beleid, het huidige beleid en wie de betrokken actoren zijn van het gezondheidsrisico door radon in Nederland. Verder is geanalyseerd welke barrières er aanwezig zijn en welke verklaringen zijn te geven voor deze barrières.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen