Intern toezicht, een externe blik. Een veranderende rol van de Raad van Commissarissen?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-07-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met dit onderzoek werd getracht om inzicht te verkrijgen in de invloed van samenwerken in een netwerk op de effectiviteit van het intern toezicht bij woningcorporaties. Hiervoor is de volgende centrale vraag opgesteld: welke succesfactoren uit de literatuur zijn volgens stakeholders van woningcorporaties in Nederland in 2020 van invloed op het effectief toezicht houden door de Raad van Commissarissen in een netwerksamenwerking? Voor het beantwoorden van deze vraag is er een casestudie uitgevoerd; interviews met bestuurders en commissarissen zijn gecombineerd met een documentenanalyse van toezichtvisies van RvC’s. Een aantal factoren bleken van invloed. Door als corporatie een bepaalde prioritering te geven aan gedeelde doelen, wordt het voor de RvC duidelijker in hoeverre ze deze bredere opgaven ook dient mee te wegen in het toezicht. Ook het beter communiceren over samenwerkingsprocessen en -resultaten draagt bij aan een effectiever toezicht. Een samenwerking krijgt vaak concreet vorm op de werkvloer. De RvC moet daarom een beeld hebben van de dagelijkse dillema’s van de medewerkers die zich met de samenwerking bezig houden. Rijnlandse principes (overleg en vertrouwen) vormen de rode draad door deze factoren. Het veelvuldig gebruik maken van de RvC als adviseur en sparringpartner door de bestuurder zorgt voor onderling vertrouwen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation