Integrated reporting bezien vanuit een verantwoordingsperspectief. Een theoretische handleiding voor het opstellen van een geïntegreerd verslag door publieke organisaties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-04-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het externe doel van dit kwalitatieve, exploratieve onderzoek is om integrated reporting (hierna: <IR>) beter te leren begrijpen, ten behoeve van het opstellen van een theoretisch kader voor het gebruik van <IR> in de Nederlandse publieke sector en op deze manier een handleiding te bieden voor het opstellen van een geïntegreerd verslag door publieke organisaties. Onderdeel van dit externe doel is om de <IR> theorieën te combineren met theorieën over verschillende soorten verantwoordelijkheden in een theoretisch kader. Een driedeling van verantwoordelijkheden ligt naast <IR> theorieën aan de grondslag van dit onderzoek: de formeel toegekende verantwoordelijkheden; de door de samenleving toebedachte verantwoordelijkheden; en de door de organisatie zelf gevoelde verantwoordelijkheden. Het ontworpen theoretisch kader in dit onderzoek is bevestigd door de resultaten van een dubbele casestudy. <IR> theorieën zijn wel degelijk te combineren met theorieën die passen bij de voorgenoemde driedeling van verantwoordelijkheden. Uiteindelijk blijkt dat de grootste uitdaging van het opstellen van een geïntegreerd verslag door publieke organisaties, in een van de <IR> elementen zelf zit: het beknopt houden van het verslag. Beide cases (de Algemene Rekenkamer en Stichting Avans) slaagden er niet in om het geïntegreerd verslag beknopt te houden. Keywords: integrated reporting, IIRC, verantwoording, verantwoordelijkheid, verantwoordingsplicht, beknoptheid
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation