Heftige verhalen van goede doelen: hoe verhogen ze steunintentie?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-01-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het is voor goede doelen belangrijk om hun doelgroep te betrekken bij hun organisatie met overtuigende boodschappen, zodat ze steun blijven ontvangen vanuit de samenleving. Storytelling is hiervoor een geschikte manier. Het is dus relevant voor goede doelen om beter te weten welke verhalen goed werken voor hun doelgroep. Daarom onderzoekt deze studie het effect van vertelperspectief in een verhaal (eerstepersoonsperspectief of derdepersoonsperspectief) en het persoonskenmerk altruïsme bij de lezer (hoog niveau of laag niveau) op steunintentie, na het lezen van een heftig verhaal afkomstig van een goed doel. Voor het experiment is een 2 × 2 tussenproefpersoondesign toegepast met als tussenproefpersoonfactoren Perspectief (eerste, derde) en Altruïsme (hoog, laag) en als afhankelijke variabele Steunintentie (gemeten in tijd en geld). De data is verkregen door het afnemen van een online vragenlijst. De respondenten kregen eerst een heftig verhaal te lezen van het goede doel KWF Kankerbestrijding, ofwel met het eerstepersoonsperspectief, ofwel met het derdepersoonsperspectief. Daarna volgden vragen over de steunintentie en zelfgerapporteerd altruïstisch gedrag. Op basis van de resultaten konden geen conclusies worden getrokken over de invloed van perspectief en altruïsme op steunintentie, want er bleken geen significante resultaten uit de analyses. Dit heeft waarschijnlijk te maken gehad met de heftigheid van het gekozen goede doel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren