Het effect van versterkende en verzachtende modale partikel(cluster)s op de ervaren beleefdheid van vragende verzoeken.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-02-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek was om het effect van modale partikels en partikelclusters op de ervaren beleefdheid in vragende verzoeken te onderzoeken. Daarbij werd gekeken of het type modale partikel, versterkend of verzachtend, een effect had op de beleefdheid en of partikelclusters van deze typen dit effect op de beleefdheid veranderden. In een online vragenlijst hebben participanten met behulp van een 7-puntsschaal vragende verzoeken beoordeeld op hun beleefdheid. Uit de resultaten bleek dat zinnen met versterkende partikels significant onbeleefder werden beoordeeld dan zinnen met verzachtende partikels. Dit bevestigde het bestaande idee dat er twee typen modale partikels zijn, die een verschillend effect hebben op de ervaren beleefdheid. Daarnaast bleek uit de resultaten dat zinnen met versterkende partikels significant onbeleefder beoordeeld werden naarmate de grootte van het partikelcluster toenam. In zinnen met verzachtende partikels werd geen significant effect van het aantal partikels op de beoordeling gevonden. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat modale partikels een effect hebben op de ervaren beleefdheid in vragende verzoeken. Hoe dit effect er precies uitziet hangt af van zowel het type modale partikel als de grootte van het partikelcluster.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren