Samen één tegen de ontwrichtende werking van ondermijning. De ondermijningsaanpak als collectieve verantwoordelijkheid van het lokaal openbaar bestuur?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-12-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsvraagstuk, het bedreigt ook onze lokale economie en is een breed maatschappelijk probleem. Bij zo’n brede aantasting van onze samenleving hoort een brede aanpak. Getoetst wordt in hoeverre wethouders vanuit hun portefeuilleverantwoordelijkheid ondermijning aanpakken. De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre is sprake van een college van B en W-­‐brede aanpak van ondermijning? 11 wethouders in Zuidoost-­‐Brabant hebben deelgenomen aan een semigestructureerd interview. Ingegaan wordt op belemmerende (verkokering) en bevorderende factoren (collegiaal bestuur en baan-­‐gerelateerd psychologisch eigenaarschap) voor het realiseren van een college van B en W-­‐brede ondermijningsaanpak. Met name de – per definitie – persoonsgebonden invulling van het ambt lijkt voor het realiseren daarvan bepalend. De vrijblijvendheid bij de ambtsinvulling versterkt dat. De resultaten bieden een concreet handelingsperspectief om een college-­‐brede ondermijningsaanpak te bereiken. Enerzijds kan een wethouder via ondermijningsbewustzijn, verantwoordelijkheidsafbakening en informatiedeling tussen collegeleden, worden bewogen om zichzelf te realiseren dat de ondermijningsaanpak een collectieve verantwoordelijkheid is voor het lokaal openbaar bestuur, met voor eenieder een eigen deelverantwoordelijkheid. Anderzijds kan via concentratie van taken in de interne ambtelijke organisatie de belemmerende werking van verkokering worden geneutraliseerd. Afgesloten wordt met vier aanbevelingen die bijdragen aan het realiseren van een college van B en W-­‐brede ondermijningsaanpak.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen