De rol van zelfcontrole in de effectiviteit van Brand Placement Disclosures.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
het wettelijk verplicht is om de kijker te melden dat een programma Brand Placement bevat, is er veel onderzoek gedaan naar de invloed die deze Brand Placement Disclosures hebben op de effectiviteit van de Brand Placement zelf. Uit deze onderzoeken komen echter uiteenlopende resultaten naar voren, waardoor er nog geen duidelijk antwoord kan worden gegeven op de vraag wat het precieze effect van deze disclosures is op de effectiviteit van een Brand Placement. Het aspect zelfcontrole is nog niet eerder met dit onderzoeksveld in verband gebracht en zal daarom in dit onderzoek centraal staan. De onderzoeksvraag luidde: In hoeverre beïnvloedt de mate van zelfcontrole van de kijker het effect van de Brand Placement Disclosure op de merkevaluatie en de weerstand tegen beïnvloeding? De resultaten bleken echter niet aan te sluiten bij de hypothesen. Er bleek namelijk dat de koopintentie stijgt naarmate de zelfcontrole van de kijker afneemt bij een Brand Placement zonder disclosure. De merkherinnering bleek een marginaal significant effect te vertonen voor zowel zelfcontrole als aanwezigheid van een disclosure en een significant interactie effect tussen zelfcontrole en de aanwezigheid van een disclosure. Hoe meer de kijker depleted is, hoe lager zijn merkherinnering is. Daarnaast bleek de aanwezigheid van een disclosure een positief effect te hebben op de merkherinnering. De mate van zelfcontrole en de aanwezigheid van een Brand Placement Disclosure bleken geen effect te hebben op de merkattitude, affectieve en cognitieve persuasion knowledge en merkherkenning. Er konden geen uitspraken worden gedaan over de de invloed van zelfcontrole en de aanwezigheid van een disclosure op weerstand tegen beïnvloeding omdat er niet voldoende relevante data was. Ook bl! eek dat d e proefpersonen geen representatieve weerspiegeling was van de samenleving. Er is daarom vervolgonderzoek nodig om de resultaten generaliseerbaar te maken en een correcte meting te doen van weerstand tegen beïnvloeding.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren