Het effect van corporate social responsibility in advertenties van zelfzorgmedicatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-05-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen de gezondheidssector zijn er al enkele casestudies gedaan naar het gebruik van Corporate Social Responsibility (CSR). Er is echt nog weinig wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van CSR binnen de gezondheidssector. Het doel van het huidige onderzoek was om te onderzoeken wat het effect van het gebruik van CSR in advertenties over zelfzorgmedicatie was. Hierbij werd er gekeken naar het effect op de attitude en de koopintentie van de consument en naar het effect op de reputatie van het bedrijf. In totaal hebben 121 proefpersonen verdeeld over vier condities deelgenomen aan het onderzoek. In de condities werd onderscheid gemaakt tussen advertentie met en zonder CSR en tussen twee teksten waarin het bedrijf negatief en positief werd omschreven. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat het gebruik van CSR in de advertenties over zelfzorgmedicatie niet zorgden voor een hogere attitude, koopintentie en reputatie. De advertenties zonder CSR scoorden hoger op attitude, koopintentie en reputatie. Daarnaast had de gepercipieerde reputatie van de teksten had geen effect op het gebruik van CSR.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren