Aandacht voor politieke Facebookberichten: een eye track onderzoek naar de invloed van bronbetrouwbaarheid en afbeeldingen op aandacht en attitude.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag in hoeverre er invloed is van type afbeelding en bronbetrouwbaarheid van een politiek bericht op Facebook op aandacht en attitude. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hadden een historisch lage opkomst. Politieke participatie moet dus verhoogd worden. Dit kan teweeg worden gebracht door politieke kennis op te doen op sociale media, zoals Facebook. Hiervoor moet echter meer aandacht komen voor politieke Facebookberichten; van alle type Facebookberichten krijgen zij namelijk de minste aandacht. Dit kan komen doordat een politiek Facebookbericht makkelijk herkend wordt, waardoor het gauw wordt overgeslagen. Een hoge betrouwbare bron en een afwijkende (bijvoorbeeld een onderwerp gerelateerde) afbeelding zouden kunnen zorgen voor meer aandacht en een positievere attitude ten opzichte van een politiek Facebookbericht. Om antwoord te geve0*9n op de onderzoeksvraag is een eye track onderzoek uitgevoerd (n=30). Tijdens het onderzoek hebben participanten 24 tijdlijnen met politieke Facebookberichten bekeken met hoog en laag betrouwbare bronnen en zowel politieke als onderwerp gerelateerde afbeeldingen. Uit de analyse is gebleken dat voornamelijk een politiek Facebookbericht met een laag betrouwbare bron op zichzelf en in combinatie met een onderwerp gerelateerde afbeelding de meeste aandacht ontvangt. Een onderwerp gerelateerde afbeelding ontvangt de positiefste evaluatie en de hoogste klikintentie. Een mogelijke verklaring dat de meeste aandacht naar laag betrouwbare bronnen en onderwerp gerelateerde afbeeldingen ging, kan zijn dat deze elementen opvallend zijn. Wanneer iets opvallend is, gaan mensen er namelijk langer naar kijken. Concluderend kan gesteld worden dat onderwerp gerelateerde afbeeldingen in plaats van politieke afbeeldingen ingezet kunnen worden bij een politiek Facebookbericht, maar vervolgonderzoek is nodig. Kernwoorden: politieke kennis, Facebook, aandacht, attitude, eye tracking
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren