Van journaal tot geschiedwerk. De perceptie van waarheidsgetrouwheid in het journaal van Anthonis Duyck (1560/70-1629) over de Nederlandse Opstand.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit bachelorwerkstuk onderzoekt de perceptie van waarheidsgetrouwheid in het journaal van Anthonis Duyck (1560/70-1629) over de Nederlandse Opstand. De visies op waarheidsgetrouwheid van drie andere vroegmoderne historici, te weten Emanuel van Meteren, Pieter Christiaenszoon Bor en Everhard van Reyd, zijn hiervoor eerst geanalyseerd. Hun visie op waarheidsgetrouwheid is vergeleken met de visie die Duyck tentoonspreidt in zijn journaal. De kronieken van Van Meteren, Bor en Van Reyd zich leken te bewegen in een groter spectrum tussen geschiedwerken en kronieken in. Bij Duyck was dit niet het geval. Zijn werk laat zich, doordat het zich minder met waarheidsgetrouwheid bezighoudt, meer kenmerken als een dagboek met trekken van een vroegmoderne kroniek. Door zijn visie op waarheidsgetrouwheid te onderzoeken, kon zijn werk in een breder spectrum worden geplaatst naast de kronieken van de andere vroegmoderne historici.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation