Gedrag op sociale media: Hoe drijfveren wat betreft de scheiding van zakelijk/privé en zelfpresentatie tot uiting komen online

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Doel: Toetsen in hoeverre de gedragingen van mensen op sociale media, zoals beschreven in het model van Ollier-Malaterre, Rothbard en Berg (2013), daadwerkelijk terug te vinden zijn op sociale media. Daarnaast is empirisch getoetst in hoeverre er samenhang is tussen de drijfveren en het gedrag dat mensen op sociale media vertonen.
 Methode: Contentanalyse van Facebookberichten en een survey.
Bevindingen: Voornamelijk zelfverbetering blijkt in berichten op Facebook. Ook voegt de overgrote meerderheid van de respondenten zakelijke contacten toe op Facebook. De meeste mensen integreren daarmee hun online contacten. Er zijn geen significante relaties gevonden tussen de drijfveren en de gedragingen op sociale media.


Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren