Het leesprobleem van halfgevorderde cursisten NT2

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de vraag centraal waarom de groep halfgevorderde cursisten uit het studiejaar 2015-2016 bij taalinstituut Radboud in’to Languages slecht presteert op leesvaardigheid. Dit is een kwestie die docenten aan dit taalinstituut zorgen baarde. De vraag is onderzocht aan de hand van twee analyses. Ten eerste werden leesvaardigheidstoetsen geanalyseerd die gemaakt zijn door deze cursisten. Meer dan de helft van de cursisten (53%) was op basis van deze toets gezakt of geclassificeerd als twijfelgeval. Het tweede deel van het onderzoek bestond uit het afnemen en analyseren van zogenaamde hardopdenkenexperimenten. Hierbij lazen zeven proefpersonen een Nederlandse tekst en beantwoordden zij de bijbehorende vragen. Daarbij werd hun gevraagd alle gedachten die ze hadden bij de tekst hardop uit te spreken. De belangrijkste conclusie is dat de cursisten nauwelijks leesstrategieën inzetten. Velen beginnen woord voor woord de tekst door te lezen. Ook geven ze antwoord op basis van enkele woorden die ze herkennen uit de antwoordmogelijkheden: ze trekken dus te snel conclusies en lezen de opdrachten onnauwkeurig. Bij enkele cursisten speelt ook een taalprobleem in de vorm van gebrekkige woordenschat een rol. De zwakke leesvaardigheid van de halfgevorderde cursisten kan dus getypeerd worden als een combinatie van een taal- en een leesprobleem. De vragen die typisch tot problemen leiden, zijn voorts de vragen die sterke afleiders als antwoordmogelijkheden hebben. Afleiders die vaak gekozen worden, hebben alle gemeen dat ze haast volledig bestaan uit woorden die ook in de tekst te vinden zijn. Ook leidt het tot problemen wanneer afleiders vóór het juiste antwoord in de tekst staan. Dit ondersteunt de eerder genoemde conclusie dat de cursisten onnauwkeurig lezen en te snel antwoord geven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation