Levensloopbestendige woningen in Arnhem Een onderzoek naar het definitiegebruik ten aanzien van levensloopbestendige woningen in de gemeente

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het aantal verzorgingshuizen is in de laatste jaren flink afgenomen, door deze beperkte mogelijkheden om intramuraal te gaan wonen is de zorgbehoefte steeds meer verplaatst naar de reguliere woningmarkt. Verschillende partijen moeten samenkomen om te zorgen dat er een juiste Woonvisie kan worden opgesteld voor ouderen die behoefte hebben aan aangepaste woningen door hun beperkingen. Ook in Arnhem werken verschillende partijen samen om te werken aan een goede volkshuisvesting in de stad, dit doen ze doormiddel van prestatieafspraken. In het onderzoek wordt ingegaan op het speerpunt ‘levensloopbestendig wonen’. Om namelijk te zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen zijn levensloopbestendige woningen nodig. Een eenduidige definitie van dit begrip is echter nog niet aanwezig in de gemeente Arnhem, in dit onderzoek zal dan ook gezocht worden naar een definitie die door de verschillende partijen kan worden geïmplementeerd. Dit is eerst vormgegeven door de al gebruikte definities en de daarbij behorende ‘eisenpakketten’ in de literatuur met elkaar te vergelijken. Daarnaast is er met de woningcorporaties en de gemeente Arnhem gesproken over een mogelijke bruikbare ‘vernieuwde’ definitie en is er ingegaan op de huidige huisvestingsverordening. De overeenkomsten en verschillen zijn hierna met elkaar vergeleken om zodoende een passende definitie op te stellen voor de gemeente Arnhem.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen