RES, non verba. Een evaluatie van de democratische legitimiteit van de Regionale Energiestrategieën van Zeeland en West-Brabant

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-03-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Regionale Energiestrategie (RES) vormt een belangrijk deel van de aanpak van de transitie naar duurzaam energiegebruik. Iedere Nederlandse regio heeft in de RES namelijk aangegeven hoe en waar duurzame energie opgewekt en ingezet kan worden. In ‘RES, non verba’ is de democratische legitimiteit van twee RES’en – die van Zeeland en West-Brabant – onderzocht. Aan de democratische legitimiteit, de mate waarin burgers betrokken zijn bij het opstellen van de RES, wordt door sommigen namelijk getwijfeld. Aan de hand van literatuur zijn vier dimensies van democratische legitimiteit onderscheiden, die geëvalueerd kunnen worden op basis van zeven standaarden. In diepte-interviews met een breed scala aan betrokkenen zijn data verzameld. De RES’en blijken enigszins democratisch legitiem te zijn. Er is een serieuze poging gedaan om de democratische legitimiteit te waarborgen. Dit is echter niet in optimale mate gelukt. Er zit namelijk een discrepantie tussen de mogelijkheden tot democratische legitimering en de mate waarin deze mogelijkheden in de praktijk vervuld zijn. Door de complexiteit en de abstractie van de inhoud van de RES, was de inbreng van burgers uiteindelijk klein. Daarom wordt RES-regio’s onder andere aangeraden om keuzes in de RES te durven maken en de RES te koppelen aan de instrumenten van de Omgevingswet.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation