Windenergie op zee: wind tegen of mee?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2012-08-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voor deze bachelorscriptie is er onderzoek gedaan naar de processen rondom de aanleg van een windpark op zee. Er is hier gekozen voor windenergie op zee, omdat windenergie op land niet meer de toekomst heeft. Deze vorm van energieopwekking concurreert namelijk met andere functies zoals wonen. Hierdoor is er op land steeds minder ruimte beschikbaar voor windmolens, waardoor uitwijken naar zee geen vreemde gedachte is. Het is echter zo dat er nog zeer weinig windparken op zee zijn ontwikkeld in Nederland. Dit onderzoek probeert hier inzicht in te verschaffen door een vergelijking te maken met een land dat al wel een aantal windparken op zee heeft, Denemarken. In beide landen is er een casus geselecteerd. Dit zijn het windpark Prinses Amalia in Nederland en het Nysted Offshore Wind Farm in Denemarken. Deze twee casussen zijn door middel van de theorie van procesmanagement geanalyseerd. Het doel van deze vergelijkende analyse was om bij te dragen aan de kennis over de totstandkoming van windmolenparken op zee. Deze doelstelling leidde tot de volgende hoofdvraag: ‘Welke factoren, zowel succes- als faalfactoren, en actoren spelen een rol bij de aanleg van een windmolenpark op zee, zowel in Nederland als in Denemarken? In hoeverre zijn deze verschillend van elkaar en wat kan er van geleerd worden in de Nederlandse context?’
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen