Het verschil in bekendheid met en interpretatie van emoji tussen verschillende generaties.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-10-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door het gebruik van emoji (zoals ❤️) in digitale chatgesprekken tussen de jongere en de oudere generaties is er een kans op miscommunicatie. De kans bestaat dat de jongere generatie iets anders bedoelt met de emoji die worden gestuurd dan de oudere generatie, waardoor verwarring kan ontstaan. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de verschillen in bekendheid met en interpretatie van emoji tussen verschillende generaties. De huidige studie beantwoordt de volgende vraag: In hoeverre zijn er verschillen in bekendheid met emoji en interpretaties van emoji tussen mensen van verschillende generaties? De studie heeft een tussenproefpersoonontwerp met Bekendheid met Emoji en Interpretatie van Emoji als afhankelijke variabelen en Generatie als onafhankelijke variabele. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er een experiment in de vorm van een online vragenlijst gedaan onder 121 proefpersonen van zowel de jongere generatie (18-25 jaar oud, N = 56) als de oudere generatie (45 jaar en ouder, N = 65). Hierin werd gevraagd of ze een selectie van 25 emoji herkenden, of en zo ja hoe vaak ze die gebruikten en wat ze dachten dat de emoji betekenden (meerdere betekenissen mogelijk). Naderhand zijn van de gegeven antwoorden een Totale Letterlijke Interpretatiescore, een Totale Figuurlijke Interpretatiescore, een Totale Herkenningsscore en een Totale Gebruiksscore opgemaakt. De resultaten van het onderzoek laten significante verschillen zien tussen de generaties in hun bekendheid met en interpretatie van emoji. Uit de resultaten blijkt dat de jongere generatie meer emoji herkenden en deze ook vaker gebruikten. Daarnaast slaagden de proefpersonen van de jongere generatie er vaker in om ‘juiste’ interpretaties te geven van de emoji: dit gold voor zowel de figuurlijke als de letterlijke interpretaties. De resultaten van de huidige studie bevestigen de vooraf verwachte verschillen in emojibekendheid en -interpretatie tussen verschillende generaties, en laten hiermee zien dat het interpreteren van emoji door iedereen verschillend gedaan kan worden en voor interessante en grappige situaties kan zorgen, maar ook voor hele ongemakkelijke situaties en miscommunicatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren