Regels binnen de deugdethiek? Een verdediging van regel gebaseerde deugdethiek.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2021-12-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt er onderzocht welke rol regels spelen binnen deugd-ethische theorie. Binnen de ethiek is er zowel impliciet als expliciet een onderscheid ontstaan tussen regelethiek en deugdethiek door denkers die vaak in één van beide tradities staan. Vanuit deze verhouding lijkt het alsof regels geen rol kunnen spelen binnen een theorie die deugd en praktische wijsheid vooropstelt. De auteur zal aan de hand van Robert Roberts beargumenteren dat de gedachte dat regels en deugdethiek strijdig zijn onterecht is. De inzichten van Roberts zullen leiden tot het oordeel dat regels een fundamentele constituerende rol vervullen binnen de deugdethiek. Daarnaast biedt regel gebaseerde deugdethiek een hoopvol perspectief voor morele educatie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation