Het gebruik van taalintensiveerders in online reacties op mannelijke en vrouwelijke opiniemakers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie beoogt te achterhalen in hoeverre er een verschil is in de hoeveelheid en de aard van taalintensiverende middelen in online reacties op het standpunt van een man, resp. een vrouw. Daarom is er een corpusstudie uitgevoerd waarbij de focus lag op het sentiment van online reacties, de hoeveelheid taalintensiverende middelen en de verschillende typen taalintensiveerders in online reacties. De corpusanalyse heeft aangetoond dat online reacties vaker negatief dan positief van aard zijn, maar dat dit niet significant verschilt tussen beide geslachten. Ook het totaalaantal taalintensiveerders in online reacties verschilt niet significant. Bovendien blijkt geen enkel type taalintensiveerder significant vaker of minder vaak voor te komen in online reacties op vrouwen dan in reacties op mannen. Er is dus geen gefundeerde reden om aan te nemen dat vrouwelijke opiniemakers anders bejegend worden in online reacties dan hun mannelijke collega’s.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren