Het Kennisplatform Tunnelveiligheid als leeuwentemmer. Een onderzoek naar het functioneren en de toevoegde waarde van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-01-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) deelt sinds eind 2013 op een laagdrempelige en proactieve manier bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis over tunnelveiligheid met alle personen en organisaties die beroepsmatig met tunnels en tunnelveiligheid bezig zijn. Het KPT wordt gefinancierd middels een subsidie, welke in 2016 afloopt. De vraag die speelt is wat er na 2016 zou moeten gebeuren. Dit onderzoek geeft inzicht in het functioneren van het Kennisplatform Tunnelveiligheid en in haar toegevoegde waarde, waarmee een antwoord op de vraag geformuleerd kan worden. Om tot een antwoord te komen is gebruik gemaakt van een samenstelling van onderzoeksmethoden. Deze samenstelling bestaat uit een documentenanalyse, meerdere interviews en twee enquêtes. In totaal zijn er 23 respondenten geïnterviewd en hebben in totaal 105 personen de enquêtes ingevuld. Het onderzoek is opgedeeld in drie aspecten waar de voorwaarden voor voldoende functioneren uit voort zijn gekomen. Er is een checklist opgesteld om de onderdelen meetbaar te maken. De resultaten laten zien dat het KPT voldoende functioneert op basis van de gestelde voorwaarden en dat het KPT vertegenwoordigt een toegevoegde waarde voor de gebruikers door haar functie als kennismakelaar en haar onafhankelijke karakter. Echter, op basis van de kosten-batenanalyse, blijkt het KPT niet proportioneel inzetbaar als veiligheidsbeleid.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen