Pinocchio in Beweging

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt de transformationele verhouding tussen Walt Disney’s Pinocchio (1940) en Carlo Collodi’s Le Avventure di Pinocchio (1883) met betrekking tot de thema’s armoede en onderwijs geanalyseerd vanuit hun cultuurhistorische context. Door middel van deze analyse, waarin de twee werken tegenover elkaar worden geplaatst, wordt de transformatie tussen Collodi’s verhaal en de Disneyfilm op een nieuwe wijze inzichtelijk gemaakt. De gehanteerde methode binnen dit onderzoek is gebaseerd op het intertekstuele analysemodel van Paul Claes, zoals toegelicht in Echo’s Echo’s: De Kunst van de Allusie. Deze methode is in het eerste hoofdstuk toegepast om de transformaties die zich voordoen tussen het originele verhaal en de filmadaptatie met betrekking tot de thema’s armoede en onderwijs in kaart te brengen en te benoemen. In het tweede hoofdstuk worden vervolgens de functies van deze transformaties geïnterpreteerd door het originele verhaal en de filmadaptatie in hun cultuurhistorische context te plaatsen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan welke rol de heersende normen en waarden in de samenleving met betrekking tot opvoeding en entertainment, de nasleep van The Great Depression en de procedures en doelstellingen van The Walt Disney Company hebben gespeeld met betrekking tot de transformaties. Deze contextuele benadering van de transformaties sluit direct aan op het theoretische kader van dit onderzoek, die gebaseerd is op de adaptatietheorie van Barbara Straumann zoals omschreven in het Handbook of Intermediality. Het idee dat de manier waarop het originele verhaal is getransformeerd inzicht geeft in de tijdsgeest ten tijde van het ontstaan van de adaptatie, en andersom, staat centraal binnen deze theorie. Met het in kaart brengen van de transformaties door middel van Claes’ analysemodel en het interpreteren van de transformaties vanuit de cultuurhistorische context wordt aangetoond dat de transformaties zijn ontstaan vanuit het doel om het verhaal over Pinokkio op een specifieke samenleving in een specifieke tijdsperiode te laten aansluiten. Van hieruit is een licht geworpen op de correlatie tussen de Disneyfilm en de tijd waaruit deze afkomstig is én is voortgekomen hoe Disney’s Pinocchio zich verhoudt tot Collodi’s Le Avventure di Pinocchio.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren