De effecten van metaforen en doelframing op de perceptie van urgentie, attitude en gedragsintentie in boodschappen gericht op de stijging van de zeespiegel.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De stijging van de zeespiegel is een van de belangrijkste gevolgen voor Nederland als het gaat om klimaatverandering. Om de ernst van dit soort gecompliceerde kwesties aan te geven, wordt er vaak gebruik gemaakt van metaforen. Deze studie onderzoekt het effect van metaforiek en doelframing op de perceptie van urgentie, attitude en gedragsintentie ten opzichte van de stijging van de zeespiegel. Daarbij wordt er in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen metaforische framing (oorlog of race) en niet-metaforische framing. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen doelframing: winst- en verliesframing. De participanten van dit onderzoek krijgen aselect één van de zes gemanipuleerde teksten te lezen, waarna vragen worden gesteld over de begrijpelijkheid van de tekst en de afhankelijke variabelen van dit onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat metaforische framing niet effectiever is op de perceptie van urgentie, attitude en gedragsintentie ten opzichte van de stijging van de zeespiegel van mensen in vergelijking met niet-metaforische framing. Daarnaast zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de twee typen doelframing als het gaat om overtuigingskracht. Echter, wanneer communicatiespecialisten in hun boodschap gebruik maken van een oorlogsmetafoor, blijkt een verliesframe wel effectiever op de attitude en gedragsintentie van mensen dan een winstframe. Mogelijk zijn andere effecten van metaforiek en type doelframing uitgebleven doordat de manipulatie niet geslaagd is. Ook is er in dit onderzoek alleen gekeken naar de attitude van participanten en niet naar de attitudeverandering. Toekomstig onderzoek dat verder in gaat op dit onderwerp dient dus zowel een voor- als nameting te doen. Hierdoor kan er gekeken worden of de attitude, maar ook de perceptie van urgentie en gedragsintentie, van mensen veranderd is na het lezen van de tekst.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren