Het spoor voor succesvolle monitoring. Een onderzoek naar de rol van monitoring op het personenvervoer per spoor door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2020-05-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is onderzocht hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitoring als effectief instrument kan inzetten bij de sturing op de markt voor het personenvervoer per spoor. Uit de literatuur kwam naar voren dat de monitor allereerst aan moet sluiten bij de reeds bestaande sturing op deze markt en de publieke waarden die hier centraal staan. Middels interviews en inhoudsanalyse is vervolgens inzicht gekregen in deze sturing en wat die publieke waarden dan precies zijn. Om effectief te zijn moet monitoring verder voldoen aan de criteria fairness, levendigheid en inhoud. Op deze manier kan de monitoring een volledig beeld geven van de prestaties op de verschillende spoorconcessies, zonder ongewenste prikkels te geven. Alhoewel er niet voor alle publieke waarden in deze sector reeds data bestaan, leveren bronnen als de OV-Klantenbarometer en De Staat van het Regionale Openbaar Vervoer al wel een groot aantal passende parameters voor dergelijke monitoring. Er wordt dan ook aanbevolen de monitoring waar mogelijk voort te laten bouwen op bestaande data en samenwerking te zoeken met decentrale overheden, die reeds veel kennis in huis hebben.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation