De onbedoelde democratie. Of het korte leven van het constitutionalisme.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De geschiedenis van het koningshuis – vóór het koningshuis – is meerduidig en door de tijd ook op die wijze geïnterpreteerd. Een geschiedenis van het hoogste ambt dat bekleed kan worden roept per definitie vragen op. Vooral wanneer die macht zijn grond vindt in onze jongste geschiedenis en bij de derde koning, Willem III, naar zijn zeggen al was uitgekleed en ontdaan van Koninklijke waardigheid. Daaromtrent zijn de nodige vragen echter al gesteld. Deze studie stelt zich ten doel de ogenschijnlijke twee ideologische pijlers van het Koninkrijk der Nederlanden, de constitutionele monarchie en de parlementaire democratie, naast en tegenover elkaar te bezien. Het systeem Thorbecke kende geen verantwoordelijkheidsvraagstukken. De macht was verenigd in de regering en ging uit van de Koning. Bezien we de interpretatie door historici van de Nederlandse parlementaire geschiedenis dan is – te vaak - sprake van een voortschrijdend moderniseringsidee dat onterecht aan de parlementaire geschiedenis van die negentiende eeuw wordt toegeschreven. Het zit in de titel verstopt – beschrijving van de hier behandelde periode zou de naam constitutionele geschiedenis beter verdragen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation