De invloed van sociale cohesie op meeliftgedrag. Een kwantitatief onderzoek naar het verband tussen sociale cohesie en meeliftgedrag in de organische gebiedsontwikkeling, en het effect van de ontwerpprincipes voor zelforganisatie daarop

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-07-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steeds vaker kiezen overheden ervoor om stedelijke gebieden op een organische manier te ontwikkelen. Bij deze vorm van gebiedsontwikkeling ligt het initiatief in handen van particuliere partijen. Een probleem dat kan ontstaan bij het samenwerken van particuliere partijen is het ‘collective action problem’ en het daarbij horende meeliftersprobleem. Deze problemen ontstaan wanneer mensen onafhankelijk van elkaar handelen en daardoor op een slechter resultaat uitkomen dan wanneer zij als groep samen een keuze gemaakt zouden hebben. Uit de literatuur blijkt dat sociale cohesie invloed kan hebben op de mate van samenwerking en dus op de mate van meeliftgedrag in een gebied. In dit onderzoek wordt aan de hand van een actuele casus in Seoul onderzocht wat de invloed is van sociale cohesie op meeliftgedrag. Respondenten hebben aan de hand van stellingen aangegeven in welke mate er sprake is van sociale cohesie in hun wijk en of ze bereid zijn om mee te werken aan initiatieven om de wijk te verbeteren. Na het analyseren van de gegevens bleek dat sociale cohesie ook daadwerkelijk van invloed is op de mate van samenwerking in een gebied. Hoe meer cohesie, hoe meer mensen bereid zijn om met elkaar samen te werken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen