‘De deugd behaalt de zege in weêrwil van den nyd’. Een nieuwe interpretatie van L.W. van Merkens epos Germanicus (1779)

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-05-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 1779 publiceerde Lucretia van Merken het epos Germanicus. Dit profane heldendicht behandelt de veldtochten van de Romeinse veldheer Germanicus die tussen 15 en 17 n.Chr. het Germaanse gebied tussen de Rijn en de Elbe terugbrengt onder Romeins gezag nadat de Germanen onder Arminius in opstand zijn gekomen. Enkel de literatuurhistoricus W.A.P. Smit heeft aandacht besteed aan Germani-cus in zijn monumentale studie Kalliope in de Nederlanden. In het hoofdstuk dat Smit aan Germanicus wijdt, reduceert hij het epos echter tot een ‘tegen-epos’ op het in 1774 verschenen heldendicht Klaudius Civilis van Frans van Steenwijk. Deze assumptie baseert Smit op de tegengestelde visie die beide auteurs hebben op de relatie tussen de Bataven en Romeinen. In dit onderzoek stel ik echter een nieuwe inter-pretatie voor, die meer rekening houdt met de historische context waarin het epos functioneerde. Rond 1780 wordt het epos een sterk gepolitiseerd genre, waardoor de visie op leiderschap die Van Merken in Germanicus centraal stelt, kan worden beschouwd als een reactie op de als incompetent beschouwde leiderschapskwaliteiten van de stadhouder en de beginnende woelingen tussen patriotten en orangisten. De relatie tussen Romeinen en Bataven speelt in het epos ook een rol, maar staat niet centraal, waardoor de assumptie van Smit in twijfel getrokken kan worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren