Goed gedaan of goed gegaan? Effectiviteit van samenwerking rondom de vergunningverlening van C-evenementen in regio Brabant-Noord

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-10-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek focust op de samenwerking van veiligheidspartners rondom C-evenementen in de provincie Noord-Brabant. C-evenementen zijn grote evenementen met veiligheidsrisico’s waar een vergunning voor nodig is. De burgemeester verleent de vergunning. Tijdens het het vergunningverleningsproces werken de veiligheidspartners (politie, brandweer, GHOR/GGD, veiligheidsregio) op verschillende momenten samen om tot een advies te komen voor de gemeente, wat vaak niet verloopt hoe het zou moeten. Al met al worden bij C-evenementen verschillende processtappen doorlopen waarbij de gemeente de regievoerder is van het vergunningverleningsproces. Tijdens het proces wordt veel samengewerkt tussen de veiligheidspartners, gemeente en organisator. Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen te doen om het vergunningverleningsproces en de samenwerking te verbeteren. De volgende hoofdvraag is geformuleerd: Hoe kan de mate van effectiviteit van de samenwerking van de veiligheidspartners rondom het vergunningverleningsproces voor C-evenementen verbeterd en beter op elkaar afgestemd worden? Het toegepaste conceptueel model is gebaseerd op meerdere netwerktheorieën, waaronder Molin & Masella (2016), Provan & Milward (2001), Mandell & Keast (2008), van Delden (2009) en Mattessich & Monsey (1992). Daarbij zijn negen onafhankelijke variabelen onderzocht, te weten: grootte, ontwikkelingsfase, verwantschap, vertrouwen, communicatie, leiderschap, persoonlijke relaties, motivatie en gelijkwaardigheid. Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn in drie gemeenten in Veiligheidsregio Brabant-Noord (’s-Hertogenbosch, Oss, Landerd) vertegenwoordigers van de veiligheidspartners, gemeenten en organisatoren geïnterviewd. Het antwoord op de hoofdvraag kan in het kort als volgt geformuleerd worden: Het is belangrijk de juiste partijen uit te nodigen voor het proces. Daarnaast moeten de processtappen met de daarbij behorende (ontvankelijkheids-)eisen algemeen kenbaar gemaakt worden bij organisatoren en andere deelnemers. Ook is het van belang dat de gemeente tijdig de juiste informatie doorstuurt. De andere deelnemers wordt aanbevolen hun eigen kennis en capaciteiten op peil te brengen of te houden; goed te kijken naar wat de gemeente voor eisen en richtlijnen stelt voor de plannen, adviezen, vergunningverlening en de evenementen zelf en zich daar ook aan te houden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen