Kan de kernwaarde duurzaamheid op een productverpakking middels verbale en visuele cues leiden tot een verhoogde overtuiging van consumenten?

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2019-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt het effect van het uitdragen van de kernwaarde duurzaamheid op de verpakking onderzocht. Dit is gedaan door middel van een experiment waarin twee onafhankelijke variabelen: een verbale (neutrale en duurzame cue) en visuele cue (met fair trade symbool en zonder fair trade symbool) op een verpakking van een voedselproduct werden gemeten op herkenning van de kernwaarde duurzaamheid, attitude ten aanzien van de verpakking, attitude ten aanzien van het product en aankoopintentie. De onderzoeksvraag van het onderzoek, luidde: In hoeverre draagt het toevoegen van een verbale cue van de kernwaarde duurzaamheid, al dan niet in combinatie met een fair trade symbool op een verpakking van een voedselproduct, bij aan herkenning van de kernwaarde duurzaamheid, de attitude ten aanzien van de verpakking, de attitude ten aanzien van het product en de aankoopintentie van het product? Er is in de literatuur nog geen eenduidig verband aangetoond over het uitdragen van verbale cue van de kernwaarde duurzaamheid op productverpakkingen. Verschillende studies laten zien dat een combinatie van visuele en verbale cues het meest effect heeft op de attitude van de consument. Dit is de reden dat er naast het testen van enkel verbale cues, er in dit onderzoek ook de combinatie van verbale en visuele cues getoetst wordt. De hypotheses worden gebaseerd op de theory of planned behavior van Azjen (1991), dat veronderstelt dat beliefs en attitude de aankoopintentie en uiteindelijk gedrag van de consument bepalen. Dit onderzoek is gebaseerd op de aanname dat er een relatie bestaat tussen de bewustwording van de consument met betrekking tot de kernwaarde duurzaamheid en het geplande gedrag wat wordt voorspeld in het TPB. De hypotheses zijn aan de hand van vier tweeweg variantie-analyses getoetst. De hypotheses zijn getoetst onder 149 proefpersonen tussen de 18 en 62 jaar. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat wanneer de kernwaarde duurzaamheid op een productverpakking wordt uitgedragen door middel van een fair trade symbool, dit tot een betere herkenning leidt dan zonder fair trade symbool. Alle productverpakkingen zijn getoetst in combinatie met verbale cue. Het effect was sterker bij duurzame personen dan bij niet duurzame personen. Dit onderzoek geeft nieuwe inzichten voor bedrijven en marketeers over het effectief gebruiken van productverpakkingen en het uitdragen van de kernwaarde duurzaamheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren