Kunst en cultuur aan de universiteit, meer dan leuk alleen: drie casestudy’s naar de functies van extracurriculaire kunst, cultuur en intellectuele verdieping aan de Nederlandse universiteiten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-12-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzocht wordt welke functies culturele instellingen gelieerd aan Nederlandse universiteiten hebben en hoe deze zich verhouden tot de doelstellingen van de beleidsmakers. Ik gebruikte Martha Nussbaum’s Not for Profit (2010) en Katherine Preston Keeney’s onderzoek Encouraging the Arts through Higher Education Institutions: Arts Policy Implementation in Virginia (2014), aangevuld met uiteenlopende wetenschappelijke bronnen over onderwerpen als creativiteit, Bildung en de geschiedenis van universiteiten. Dit literatuuronderzoek vormt de basis van een classificatie van acht functies: de maatschappelijke taak van de universiteit, invloed op de reputatie en zichtbaarheid van de universiteit, sociale katalysator van de campus, creativiteit op de universiteit, cultuureducatie, Education for democracy, Bildung van de student en kunst bevordert wetenschap. De casussen zijn Cultuur op de Campus van de RU, Studium Generale van de TU/e en CREA van de UVA. In de casushoofdstukken wordt benoemd uit welke bronnen de functies blijken: literatuur, officiële beleidsdocumenten, interviews met beleidsmakers, interviews met studenten en de praktijk en het programma van de instellingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren