“Wat de man doet, kan de vrouw ook” Kwalitatief onderzoek naar de rol van genderstereotypering in de media

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2018-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Late adolescenten waarnemen als grootgebruikers van media een legio aan representaties van vrouwen en mannen. Deze representaties in de media zijn echter dikwijls gebaseerd op genderstereotypering, waarbij genderspecifieke attributen en karakteristieken worden toegekend aan vrouwen en mannen. Late adolescenten worden dus aanzienlijk blootgesteld aan stereotypische weergaves van gender. Desondanks is op basis van empirisch onderzoek weinig bekend over de rol van genderstereotypering bij de perceptie van gender bij late adolescenten. Naast het waarnemen van genderrepresentaties, creëren late adolescenten ook gender, door hun interactie met anderen op social media. Dit gaf aanleiding tot huidig onderzoek, waarbij de late adolescenten door de kwalitatieve onderzoeksopzet de ruimte hadden genderstereotypering zelf te definiëren. Op basis van veertien interviews kan worden gesteld dat de late adolescenten progressievere genderidealen hebben dan dat de media uitstralen. De late adolescenten achten gendergelijkheid zeer belangrijk, iets wat volgens hen niet goed genoeg terugkomt in de media. De genderrollen die de media tonen worden dan ook gezien als beperkend, oneerlijk, ouderwets en onrealistisch, waardoor de late adolescenten dergelijke genderstereotypering afwijzen. Bij hun creatie van gender op social media komt daarentegen naar voren dat de onrealistische ideaalbeelden weldegelijk een rol spelen bij hun zelfpresentatie. Concluderend, hoewel huidig onderzoek aantoont dat late adolescenten een progressieve genderperceptie hebben, blijkt echter dat genderstereotypering betreft uiterlijke ideaalbeelden desondanks is geïnternaliseerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen