Internationale interventie in Kroatië en Bosnië (1991-1995): De interactie tussen de VN, NAVO en EU bij de conflicten in Kroatië en Bosnië tussen het begin van de Joegoslavische burgeroorlogen en de Dayton-Akkoorden.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanaf 1991 braken er in verschillende deelrepublieken van voormalig Joegoslavië conflicten uit. Er is al veel onderzoek gedaan naar de inmenging van Westerse mogendheden in de onderhandelingen tussen de partijen en het 'beheersen' van het conflict op de grond. De VN, NAVO en EU werden belangrijke internationale actoren die tevens een onderhandelingsplatform boden. Veel onderzoeken hebben al de verschillende rollen, taken en successen van deze organisaties belicht, maar tot nog toe is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de de effectiviteit van de samenwerking tussen die organisaties. Dit bachelorwerkstuk gaat in op de taakverdeling tussen de VN, NAVO en EU, hun rol in de onderhandelingen en de effecten van hun gezamenlijke handelen op het verloop van de conflicten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation