Het begrip 'gewonde genezer' bij Carl Gustav Jung en Henri Nouwen

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2019-02-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze scriptie is om het begrip ‘gewonde genezer’ zoals geïntroduceerd door C.G. Jung en H. Nouwen te evalueren op de mogelijke relevantie ervan voor de geestelijke verzorging in Nederlandse zorginstellingen. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: (hoe) is het begrip 'gewonde genezer’ te gebruiken binnen theorievorming over geestelijke verzorging in Nederland en de professionaliteit van geestelijk verzorgers? Deze vraag wordt beantwoord in verschillende stappen, alle uitgevoerd via bestudering en weergave van primaire of secundaire literatuur. Allereerst wordt de actuele context van religie en religiositeit in Nederland geschetst. Vervolgens wordt het begrip 'gewonde genezer' als beschreven door Jung en Nouwen weergegeven, en geëvalueerd tegen de achtergrond van de actuele Nederlandse context. Ten slotte worden de resultaten uit voorgaand onderzoek zorgvuldig gewogen: welke elementen uit de begripsvorming van beide auteurs blijven bruikbaar in de Nederlandse situatie, gelet op voorwaarden van professionaliteit voor geestelijk verzorgers?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen