De invloed van innovaties op een transitie naar een duurzaam mobilieitssysteem. Een onderzoek naar de rol van de WEpod in de mobiliteitstransitie

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven, maar het huidige mobiliteitssysteem blijkt niet erg efficiënt georganiseerd en door toenemende urbanisatie lijken de problemen groter te worden. Maatregelen om de mobiliteitsproblemen op te lossen, lijden niet tot de gewenste resultaten en een transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem blijft uit. Het mobiliteitssysteem kan beschouwd worden als een vastgelopen sociaal-technisch systeem. In dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de processen die van invloed zijn op de mate waarin innovaties kunnen bijdragen aan een transitie. Dit wordt gedaan door middel van een casestudy waarin de WEpod, een zelfrijdend voertuig, wordt onderzocht. De multi-level perspective theorie en de transitietheorie staan in dit onderzoek centraal, aangezien zij inzicht kunnen bieden in interne en externe processen die van invloed zijn op het succes van innovaties. De resultaten tonen dat zowel interne als externe processen belangrijk zijn, maar dat het geheel aan innovaties en de samenhang hiertussen belangrijker is dan interne factoren. Verder zal een transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem niet gerealiseerd worden als burgers de innovatie niet accepteren. Voor de verdere ontwikkeling van Smart Mobility innovaties is co-evolutie belangrijk, maar vanwege padafhankelijkheid en verankerde normen en waarden is dit slechts in beperkte mate te beïnvloeden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen