Instagram en de aantrekkelijkheid van vegetarisch eten Een experimenteel onderzoek naar de invloed van het aantal likes

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De vleesindustrie is één van de grootste boosdoeners van het huidige klimaatprobleem. Het inperken hiervan is daarom van groot belang. Meer vegetarisch eten kan hieraan bijdragen. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of een hoge descriptieve norm op het populaire sociale medium Instagram kan bijdragen aan het creëren van een positievere attitude ten opzichte van vegetarisch eten en het verhogen van de intentie om vegetarisch te eten. Hiertoe werden studenten (n = 103) gerandomiseerd blootgesteld aan een Instagrambericht met weinig likes (lage norm) of een bericht met veel likes (hoge norm), gevolgd door een online vragenlijst. Uit de resultaten blijkt dat een hoge descriptieve norm niet voor een significant hogere attitude zorgt dan een lage descriptieve norm, maar wel de intentie om vegetarisch te gaan eten verhoogt. De mate waarin de respondent gelijk was aan het rolmodel op Instagram en de mate van masculiniteit van de respondent hadden geen invloed op de relatie tussen de conditie (lage versus hoge norm) en attitude en de relatie tussen de conditie en intentie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen