De behandeling van afasie bij de Sint Maartenskliniek: een literatuuronderzoek en een vergelijkend onderzoek.

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2015-08-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is, in opdracht van het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen, het aanbod van afasiebehandeling van de Sint Maartenskliniek onderzocht. Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek en een vergelijkend onderzoek. In het literatuuronderzoek werden de vijf pijlers die centraal staan in het Intensief Communicatie Programma, een afasiebehandelprogramma van de Sint Maartenskliniek – intensieve therapie, groepstherapie, mantelzorgertraining, participatietraining en een interdisciplinaire benadering – onderzocht. De onderzoeksvraag van het literatuuronderzoek luidde: ‘In hoeverre bestaat de afasietherapie van de Sint Maartenskliniek uit pijlers waarvoor evidentie is gevonden in de literatuur?’ In het literatuuronderzoek is onderzocht wat de richtlijnen wat betreft deze vijf pijlers zijn die blijken uit de recente literatuur. Daarnaast is ook onderzocht of er naast de vijf pijlers nog andere principes bestaan in de literatuur over afasiebehandeling waaraan veel waarde wordt gehecht. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er in de literatuur evidentie is voor het inzetten van intensieve therapie, groepstherapie en mantelzorgertraining. Er bleek echter niet genoeg bewijs voor d! e inzet v an participatietraining en een interdisciplinaire benadering, hoewel deze pijlers wel positief worden beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Principes van afasiebehandeling waaraan, naast de vijf pijlers, veel waarde wordt gehecht in de literatuur en waarvoor ook evidentie is gevonden, bleken de inzet van technologie en muzikale elementen. Het vergelijkend onderzoek vergeleek het afasiebehandelaanbod van het Intensief Communicatie Programma van de Sint Maartenskliniek met het afasiebehandelaanbod van 30 andere instellingen die afasiepatiënten zien (netwerkpartners, verdeeld in andere revalidatiecentra, verpleeghuizen, logopediepraktijken, afasiecentra en ziekenhuizen met revalidatieafdeling). De onderzoeksvraag was: ‘In hoeverre overlapt het afasiebehandelaanbod van de Sint Maartenskliniek met het afasiebehandelaanbod van andere instellingen die afasiepatiënten zien, en waarin onderscheidt het zich daarvan?’ Het vergelijkend onderzoek bestond uit een kwantitatief onderzoek, door middel van een vragenlijst, en een kwalitatief onderzoek, door middel van semigestructureerde telefonische interviews. Uit het vergelijkend onderzoek is ten eerste gebleken dat, vergeleken met de netwerkpartners, de Sint Maartenskliniek over het algemeen een intensievere therapie gedurende een kortere periode aanbiedt, en dat ! het total e aantal uur therapie ook het hoogst is bij de Sint Maartenskliniek. Verder bleek dat de meeste netwerkpartners, net als de Sint Maartenskliniek, groepstherapie, mantelzorgertraining, participatietraining en een interdisciplinaire benadering aanbieden bij de afasiebehandeling. Er bleken echter wel verschillen in de frequentie en vorm van deze verschillende soorten therapie bij de verschillende soorten netwerkpartners. Het afasiebehandelaanbod van de Sint Maartenskliniek bleek het meest te verschillen van het aanbod van logopediepraktijken, verpleeghuizen en ziekenhuizen met revalidatieafdeling, en het minst van het aanbod van andere revalidatiecentra en afasiecentra. Bovendien bleek dat onder andere de inzet van technologie en muziek belangrijke elementen zijn bij de afasiebehandeling van de netwerkpartners, die niet zijn opgenomen in het afasiebehandelaanbod van de Sint Maartenskliniek. Deze principes kwamen ook naar voren in het literatuuronderzoek als principes waaraan, naast de vijf onderzochte pijlers, veel waarde aan wordt gehecht en waarvoor evidentie is gevonden. Daarom wordt aanbevolen om te overwegen technologie en muziek te integreren in het Intensief Communicatie Programma van de Sint Maartenskliniek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren