Mate van Herstel Evalueren in de Gesloten Forensisch Psychiatrische Zorg

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Herstelondersteunende zorg richt zich in plaats van op de beperkingen juist meer op het versterken van de kwaliteiten van patiënten. Herstelondersteunende zorg wordt steeds vaker toegepast in zowel de basis als specialistische geestelijke gezondheidszorg. Het vermoeden bestaat dat herstelondersteunende zorg kan bijdragen aan een vermindering van terugval in ernstige criminele feiten (recidive), onder andere bij ter beschikking gestelde (tbs) patiënten. Om deze zorg frequenter te kunnen bieden en om de relatie met recidive nader te onderzoeken, dient er een betrouwbaar en valide instrument te zijn dat de mate van herstel kan evalueren. In de Nederlandse gesloten forensisch psychiatrische zorg is dit nog niet voorhanden. Daarom werden in het huidige onderzoek de betrouwbaarheid en validiteit van de, in het Nederlands vertaalde, Recovery Assessment Scale-24 (RAS-24) onderzocht bij 29 patiënten in een tbs-kliniek. Zij werden twee keer uitgenodigd om een aantal vragenlijsten in te vullen, waaronder de RAS-24. Uit de resultaten blijkt de RAS-24 betrouwbaar te zijn in termen van de interne consistentie en de test hertest betrouwbaarheid. Alleen selfefficacy lijkt samen te hangen met de mate van herstel zoals gemeten met de RAS-24, beschermende factoren hangen hier niet mee samen. Ten slotte, bleken patiënten die langer in behandeling waren, gemiddeld genomen een gunstigere RAS-24 totaal score te hebben. Longitudinaal follow-uponderzoek zou zich kunnen richten op het verkrijgen van meer RAS-24 gegevens bij een grotere patiëntengroep en de relatie tussen herstelondersteunende zorg en recidive na de behandeling.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme