Het afwegen van de mening van een deskundige en een groep leken bij het innemen van een standpunt.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt de overtuigingskracht van deskundigen en leken bestudeerd. Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of mensen het oordeel van experts meer volgen dan van leken, naarmate er minder leken zijn en het oordeel van experts minder volgen dan van leken, naarmate de leken deskundiger zijn. Bovendien is er ook gekeken of bij inconsistente oordelen van experts en leken, de volgorde waarin voor- en tegenargumenten worden aangedragen iets uitmaakt voor het oordeel. Het is relevant om te onderzoeken hoe mensen een standpunt innemen, wanneer er meningsverschillen zijn tussen een deskundige bron en een grote groep leken als bron, omdat er nog maar weinig bekend is over de relatie tussen deze twee type bronnen. Bovendien komt het in de praktijk vaak voor dat mensen argumenten ontvangen van meerdere soorten bronnen. Om de twee hypothesen en de onderzoeksvraag te testen kreeg elk proefpersoon een scenario te lezen. In het scenario gaf een deskundige en een groep leken hun mening. Vervolgens moesten de proefpersonen aan de hand van een aantal vragen aangeven in hoeverre zij het eens of oneens waren met het standpunt. In dit onderzoek is geen ondersteuning gevonden voor de verwachtingen. Ook blijkt uit de resultaten dat bij inconsistente oordelen van experts en leken de volgorde waarin voor- en tegenargumenten worden aangedragen niets uitmaakt voor het oordeel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren