Marikens Entourage - Een vergelijkend onderzoek naar de paratekstuele elementen in alle bekende edities tot 1750.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie zijn de paratekstuele elementen uit de zes oudste bekende edities van de Mariken van Nieumeghen onderzocht en vergeleken. De centrale vraag hierbij was hoe het boek als object veranderde gedurende de eerste honderddertig jaar na de oorspronkelijke uitgave. De onderzochte elementen zijn formaat, boektitel, drukker en drukkersmerk, auteur, genre, zetwerk, hoofdstuktitels en illustraties en approbaties. Het blijkt dat de uiterlijke kenmerken van deze edities nauwelijks veranderen gedurende de eerste honderddertig jaar dat deze tekst circuleert. De enige duidelijke veranderingen zijn kleine wijzigingen aan de titel en het verdwijnen van enkele illustraties in de loop van de tijd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren