Brieven na 'De Nacht'. Burgerverwachtingen ten tijde van de Nacht van Schmelzer.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2015-08-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Nacht van Schmelzer bracht het kabinet Cals ten val in een periode die destijds al door politici als een ‘de crisis der democratie’ werd omschreven. Naar aanleiding van zijn aftreden schreven veel Nederlandse burgers brieven aan Cals. Deze zogenaamde burgerbrieven waren uiteenlopend, zowel in vorm als in inhoud. De burgers hadden klaarblijkelijk verschillende visies op ´de politiek´ en de betekenis die de Nacht van Schmelzer voor Nederland had. De brieven en kaarten leggen bloot wat de burger verwachtte van politici. Wat betekende volgens het electoraat ‘de Nacht’ precies? Wat was in hun ogen goede en slechte politiek? En hoe moest Nederland nu geregeerd worden?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation