'Koek, natuur en de Nederlander'. Over de verzamelalbums van Verkade, natuurbeleving en nationale identiteitsvorming in Nederland tussen 1906 en 1918.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tussen 1906 en 1918 publiceerde de voedingswarenfabrikant Verkade hun eerste reeks van klantbindende verzamelalbums. De bekende bioloog Jac P. Thijsse schreef deze albums met als centrale thema de Nederlandse natuur. In het onderzoek naar nationalisme en natuurbeleving in Nederland wordt vaak verwezen naar deze albums. Ze illustreren voor veel auteurs het sterke nationalisme en de vergrote populaire interesse in ‘eigen’ natuur rond de eeuwwisseling. Er is echter nog weinig aandacht uitgegaan naar de manier waarop het vertoog van de albums een nationale identiteit mede vorm zou hebben kunnen geven. Deze scriptie poogt die lacune ten dele te vullen door de albums tussen 1906 en 1918 middels een vertooganalyse te onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar de potentiele rol van het genre, de wijze waarop Thijsse de natuur nationaliseert en hoe hij zelf de plaats van deze natuur in de nationale identiteit ervaart. Daarnaast zal worden nagegaan hoe Thijsse poogt aan te zetten tot bepaald gedrag ten opzichte van de natuur.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation