Circulaire bedrijventerreinen in de praktijk

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt onderzocht wat wat een circulair bedrijventerrein in de praktijk inhoudt en wat de rol van samenwerking is in de transitie naar circulaire bedrijventerreinen. Ook zullen barrières en enablers voor de transitie naar een circulaire economie op bedrijventerreinen worden onderzocht en wordt beantwoord wat de behandelde casestudy’s toevoegen aan de opschaling van de transitie naar circulaire bedrijventerreinen. Dit onderzoek is middels een meervoudige casestudy tot stand gekomen. Bij de drie gekozen casestudy’s zijn meerdere pionierende actoren geïnterviewd. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kringlopen in de praktijk nog niet gesloten worden, met de energiekringloop op het EcomunityPark hierop als een positieve uitzondering. Het rendabel maken van het sluiten van een kringloop en beschikbare kennis over rest- en afvalstromen van bedrijven in de buurt zijn de grootste barrière. Wat betreft de rol van samenwerking tussen verschillende actoren uit verschillende maatschappelijke sectoren blijkt uit het onderzoek dat samenwerking tussen deze organisaties op verschillende manieren een positieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen