Het gebruik van de word order cue bij Nederlands-Engelse tweetaligen

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2017-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De meeste taalgebruikers op de wereld zijn tweetalig. (Kroll, Dussias, Bogulski & Kroff, 2012) Eerdere onderzoeken toonden aan dat zowel de eerste taal van een tweetalige invloed heeft op de tweede taal als andersom. (Kilborn & Cooreman, 1987; Morett & MacWhinney, 2013; Schoonbaert, Hartsuiker en Pickering, 2006) In dit onderzoek werd getest of vaardigere Nederlands-Engelse tweetaligen eerder dan minder vaardige Nederlands-Engelse tweetaligen Nederlandse ambigue betrekkelijke bijzinnen zouden interpreteren als OSV. In het Engels komt het subject (S) altijd direct voor de persoonsvorm (V), terwijl de gebruikelijke interpretatie door Nederlanders van ambigue betrekkelijke bijzinnen ervan uitgaat dat de eerste naamwoordgroep in de zin het subject is en de tweede het object (O), waarna de persoonsvorm volgt (SOV). Daarbij komt dat de word order cue de belangrijkste cue is voor moedertaalsprekers van het Engels om het subject in een zin aan te kunnen wijzen. Dit beschrijft McDonald (1987) in haar onderzoek in het kader van het Competitiemodel (Bates & MacWhinney, 1989). Vanwege de twee eerdergenoemde redenen werd verwacht dat de vaardigere Nederlands-Engelse tweetaligen eerder de meer Engelse OSV-interpretatie toe zouden passen op Nederlandse zinnen. Uit een experiment waarin de vaardigere tweetaligen vertegenwoordigd werden door studenten Engelse Taal en Cultuur en Amerikanistiek en de minder vaardige tweetaligen door studenten Nederlandse Taal en Cultuur bleek dat er geen verschil was in de mate waarin betrekkelijke bijzinnen geïnterpreteerd werden als OSV. Er werd geen verschil in invloed van de tweede taal op de eerste taal gevonden tussen de vaardigere en minder vaardige tweetaligen. Een post-hoc-analyse leverde een significant verschil op in de mate waarin de OSV-interpretatie werd toegepast tussen de items die een naam bevatten als tweede naamwoordgroep en de items die geen naam bevatten. Verder onderzoek naar de invloed van naamwoordgroepen met of zonder naam op de keuze voor het subject in ambigue betrekkelijke bijzinnen kan interessant zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren