Huichelen met Tartuffe in de Republiek. Een onderzoek naar de Nederlandstalige edities van Molières Le Tartuffe, ou l'Imposteur (1669) in de zeventiende en achttiende eeuw

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de zeventiende en achttiende eeuw verschenen er vijf Nederlandstalige edities van Molières Le Tartuffe, ou l’Imposteur (1669): de vertalingen Tartuffe, of De huichelaar (1777) van Bruno Zweerts en De huigchelaar (1789) van Johannes Nomsz, de bewerkingen Steyloor, of De schijnheylige bedrieger (1674) van Pieter Schaak en Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) van Jacob van Ryndorp en de vrije bewerking De schynheilige (1686) van Pieter de la Croix. In dit onderzoek staan deze toneelstukken centraal. Er is gekeken naar de manier waarop Le Tartuffe in de zeventiende en achttiende eeuw naar het Nederlands is overgezet en naar de manier waarop de toneelstukken in deze periode zijn uitgegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van theorieën over intertekstualiteit, het analyse-instrument van Paul Claes voor het beschrijven van intertekstuele transformaties en de theorie van Gérard Genette over parateksten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren