Krankzinnig verklaard. Een comparatief onderzoek naar het ziektebeeld, de diagnostisering en de behandeling van mannelijke en vrouwelijke patiënten in het Geneeskundig Gesticht Utrecht van 1841 tot 1871.

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek bekijkt patiënten van het Geneeskundig Gesticht Utrecht van 1841 tot 1871 om te onderzoeken of er een verschil bestond in het ziektebeeld, de diagnostisering en de behandeling van mannen en vrouwen in dit gesticht met behulp van een inschrijvingsregister en patiëntendossiers. De gegevens uit het inschrijvingsregister zijn gebruikt om een database aan te leggen van 1939 patiënten en hierbij de verschillen tussen de mannen en vrouwen te onderzoeken. Vervolgens zijn er 38 dossiers van 32 patiënten uitgekozen en deze zijn met een kwalitatieve methode geanalyseerd. De resultaten laten bijvoorbeeld zien dat er in Utrecht minder vrouwen opgenomen werden en dat de krankzinnigheid zich anders uitte bij mannen en vrouwen. Er bestonden geen grote verschillen in diagnostisering en behandeling. De rol die mannen en vrouwen in de samenleving speelde, was van invloed op hun ziektebeeld. Meer factoren dan alleen iemands geslacht speelden echter een rol, zoals iemands sociaaleconomische positie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren